Blog

Uncategorized

การทำ Digital Transformation สำหรับ SME

โลกดิจิทัลไม่เคยรอให้ใครพร้อม !!!! ใครไม่พร้อมก็แพ้ภัยตัวเองไปนะครับ

ยิ่งคนทำธุรกิจ SME ยิ่งต้อง “เปลี่ยนแปลง” ไม่อย่างนั้นแล้วคลื่นสึนามิดิจิทัล จะพัดพาธุรกิจเราล้มหายตายจากสมรภูมิธุรกิจอย่างแน่นอน

จะเริ่มอย่างไร จะทำอย่างไร บทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจ และเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมงบประมาณ เพื่อยกระดับธุรกิจเราเข้าสู่โหมดดิจิทัล

ปรับจาก ภายใน

·         คน

คนต้องพร้อมที่จะ “เปลี่ยน” ไม่ใช่แค่ “ปรับ” ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ระดับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร เข้าสู่โหมดของดิจิทัล มองเห็นถึงอนาคตธุรกิจใน 3 ปี 5 ปี ข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร มองเห็นภัยจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตที่จะมาส่งผลกระทบกับธุรกิจ รวมทั้งมองเห็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับธุรกิจ

พนักงาน หรือ บุคคลากร ก็ต้องพร้อมที่จะ “เปลี่ยน” รูปแบบการทำงานที่เป็นเพียงแค่ “ฟังก์ชั่น” เข้าสู่โหมด “มัลติ” หรือ สามารถทำงานได้หลายอย่าง เข้าใจเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีเป็น รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ากับงานที่ตนทำอยู่ได้ ใครไม่เปลี่ยนย่อมก่อปัญหาให้กับองค์กร…นอกจากท่านจะอยู่ไม่ได้แล้ว อาจจะนำพาธุรกิจสู่ปากเหวของความล้มละลาย

·         กระบวนการ

ต้องรื้อกระบวนการที่มีความทับซ้อนการทำงาน กระบวนการที่ทำให้เกิดความล่าช้า กระบวนการที่อาศัยงานด้านเอกสาร หรือ ใช้คนเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะท้ายที่สุดแล้วกระบวนการเหล่านี้ส่งผลกระทบในฝั่งของลูกค้า หรือ คู่ค้าต่างๆ ย่อมส่งผลในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ กระบวนการไหนที่สามารถปรับได้ปรับ กระบวนการไหนที่เปลี่ยนได้เปลี่ยน กระบวนการไหนสามารถนำเครื่องมืออะไรเข้าไปช่วยได้ต้องทำ

แต่ทั้งนี้เราต้องรู้และเข้าใจจริงๆ ทั้งหมดว่ากระบวนการต่างๆ ในองค์กรมีอะไรบ้าง แต่ละจุดมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร มีปัญหาส่วนไหน กระบวนการเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ หากกระบวนการยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล์เคลื่อนตัวช้า มีอะไหล่หลายตัว ปรับเปลี่ยนยาก ไม่นานช้าครับ องค์กรนี้โดนดิจิทัลเขมิบอย่างแน่นอนครับ

·         ข้อมูล

ทุกวันนี้เรายังเก็บข้อมูลกันในแฟ้มเอกสารหรือเปล่า จะใช้งานสักทีต้องมารื้อมาค้นมาหากันเป็นวัน ข้อมูลของแต่ละแผนก แต่ละคนก็จัดเก็บแยกกันไป ข้อมูลไม่ตรงกัน ไม่สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจได้

จะก้าวเข้าสู่โหมดดิจิทัล เรื่องของข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการประเมินผลด้านต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านต่างๆ การเรียกใช้งานที่รวดเร็ว ทั้งหมดนี้ข้อมูลต้องมีการจัดการ จัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียน สามารถสืบค้น เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว หากธุรกิจไหนยังไม่มี ไม่ทำเรื่องเหล่านี้ โอกาสรอดยาก เพราะจะวิ่งตามคนอื่นไม่ทันอย่างแน่นอนครับ

·         เทคโนโลยี

ธุรกิจโดยส่วนใหญ่มักจะเลือกที่จะทำเรื่องนี้ก่อน คือ หาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับธุรกิจ เห็นคนอื่นเขามี คนอื่นเขาทำเราก็ทำบ้าง ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆ แล้วปัญหาเราคืออะไร ไม่ต่างอะไรกับการเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง สุดท้ายโดยขี้ช้างทับตาย เพราะลงทุนเทคโนโลยีไปแต่ไม่เกิดประโยชน์ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

เทคโนโลยีที่ดีคือ เครื่องมือที่จะต้องมาช่วย “แก้ไขปัญหา” และ “เพิ่มประสิทธิภาพ” การทำงาน ไม่ใช่นำมาใช้แล้วเป็นภาระ สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก รวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานลดลง

ก่อนจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตาม ให้ถามตัวเองก่อนทุกครั้ง มันช่วยแก้ไขปัญหาเราได้จริงๆ หรือ

·         การบริหารการเปลี่ยนแปลง

สิ่งสำคัญที่สุดในการที่ SME จะก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์กร แน่นอนครับ ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมแลกมาด้วยความเจ็บปวด No Pain No Gain อาจจะมีพนักงานที่ไม่พร้อมไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง อาจจะทุ่มงบไปผิดจุดผิดฝั่งผิดฝาบ้าง อาจจะไม่มีแรงมากพอที่จะผลักดันบ้าง แต่ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของ เจ้าของธุรกิจที่ต้องเป็นคน “จุดไฟ” ของการเปลี่ยนแปลง และ บริหารการเปลี่ยนวางแผน จัดลำดับความสำคัญ สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

หากเจ้าของไม่ทำ…แล้วใครจะทำ ถ้าเจ้าของไม่ทำ…แล้วธุรกิจจะอยู่รอดได้อย่างไร

เปลี่ยนสู่ ภายนอก

เมื่อภายในปรับจูนจนได้ที่ก็คงถึงเวลาที่จะต้อง “เปลี่ยนแปลง” สู่ภายนอก

·         คุณค่าอะไรที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า (Customer Value)

ต้องมีการออกแบบและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่เขาอยู่บนโลกดิจิทัล ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านคุณค่า (Function Benefit) และ ประโยชน์ด้านจิตใจ (Emotion Benefit) อย่างไร สิ่งที่เราส่งมอบให้กับลูกค้านั้นช่วยแก้ไขปัญหาหรือจุด Pain Point เขาได้อย่างไร

·         ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ (Customer Experience)

ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากเรา พวกเขาจะได้มีโอกาสพบกับสินค้าหรือบริการของเราจากไหนบ้าง จุด Touch Point ที่ลูกค้าจะรู้จักเรา จะได้มีโอกาสใช้สินค้าหรือบริการของเรา รวมทั้ง เมื่อเขาได้ใช้สินค้าเราแล้ว เรามีกระบวนการที่จะดูแลพวกเขาอย่างไร มีการวางท่อประสบการณ์ (Customer Funnel) ไว้อย่างไร ผู้ประกอบการต้องมีการกำหนดจุดเหล่านี้ให้ชัดเจน และมีการวัดผลได้จริง

·         จะสื่อสารแบรนด์ให้คนรู้จักได้อย่างไร (Brand Communication)

โลกใบเก่าที่เป็นอนาล็อก เราอาจจะเคยเป็นที่หนึ่ง เคยดัง แต่โลกดิจิทัล ถ้าเราไม่เท่าทัน ความดังก็เป็นแค่อดีต แบรนด์ที่เคยรู้จักก็จะมีแต่คนถามว่า “คืออะไร ไม่รู้จัก” ต้องมีการวางแผนในการที่จะสื่อสารแบรนด์กับเครื่องมือออนไลน์กันใหม่ทั้งระบบ ทำให้ได้ 360 องศา หาลูกค้าบนโลกดิจิทัลให้เจอ รวมทั้งทำให้ลูกค้าหาเราเจอด้วย ทั้งในมิติของ Social และ Search Engine รวมทั้งต้องมีการทำ PR อย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบของข่าว และ Influencer ทั้งหมดนี้คือแผนงานที่ SME ต้องนำไปทำและปรับใช้เพื่อสื่อสารแบรนด์ออกไปให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก

·         เครื่องมือที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Tools)

เครื่องมือดิจิตอลที่เราจะนำมาใช้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเรามีอะไรบ้าง ก่อนตอบคำถามนี้ต้องชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใคร เขาอยู่ในแพลตฟอร์มไหน และจะทำอย่างไรเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าจากแต่ละแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือต่างๆ ให้เขาเข้ามาอยู่ในแพล็ตฟอร์มที่เป็นของเรา

หลายธุรกิจตกหลุมพลาง เลือกที่จะใช้เครื่องมือดิจิตอลเพียงด้านเดียว หลายธุรกิจยืนอยู่แค่โซเชียลอย่าง Facebook ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เราต้องทำคือการที่เราต้อง ใช้เครื่องมือดิจิทัลให้เหมาะกับ Customer Experience เราจึงจะเก็บได้ทั้งกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าใหม่ รวมทั้งลูกค้าเก่า ทำได้อย่างนี้จะเป็นการทำงานที่เหนื่อยครั้งเดียว แต่คุ้มค่า

·         การบริการ (Services)

การบริการคือเครื่องมือที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ และ มัดใจลูกค้าเก่าไว้ให้อยู่กับเรา พนักงานต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาให้มีใจบริการเป็นเรื่องหนึ่ง ขณะเดียวกัน เครื่องมือที่จะมาช่วยให้การบริการที่ดีเกิดขึ้นได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง โลกดิจิทัลมีเครื่องมือที่จะช่วยงานด้านบริการลูกค้าอยู่พอสมควรทั้งใช้ได้ฟรี และ มีค่าใช้จ่ายตามขนาดธุรกิจ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ SME ต้องหามาเพื่อใช้บริการลูกค้าเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ

ทั้งหมดนี้คือกรอบ การทำ Digital Transformation สำหรับธุรกิจ SME ซึ่งในแต่ละประเภทธุรกิจอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป แต่แนวทางนี้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนองค์กรของทุกคนเข้าสู่โลกออนไลน์ ทั้งนี้หากท่านทำเองได้แนะนำให้ทำ แต่หากต้องการที่ปรึกษา หรือ วิทยากรที่มีความชำนาญด้านการทำ Digital Transformation สามารถที่จะติดต่อทีมงาน Vittayakorn.com ได้ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านนี้ไว้คอยบริการ SME

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.