Blog

Uncategorized

หลักสูตร การนำเสนองานสู่ความเป็นเลิศ

อภิรดี สนธิชัย หลักสูตร 1 วัน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนะคติที่ดีต่อการสื่อสารในที่ชุมชนและกล้าแสดงออก
3 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ
4 เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การนำเสนอเป็นสำคัญในทุกธุรกิจ เพราะไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหน แต่หากไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการผ่านเทคนิคการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้ลูกค้าสนใจหรือไม่สามารถทำให้เพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานมองเห็นความสามารถของพนักงานได้ ซึ่งการนำเสนองานที่ดีนั้นนอกจากผู้นำเสนอจะต้องฝึกฝนจนมีทักษะที่ชำนาญแล้วยังรวมไปถึงการนำเสนองานด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดีอันจะเป็นสิ่งช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและสร้างแรงดึงดูดได้อีกด้วย

เนื้อหาหลักสูตร

ครึ่งเช้า
ชวนคิด 
– ความสำคัญของการนำเสนองาน
– ความสำคัญด้านบุคลิกภาพ
– วิเคราะห์ตนเอง นิสัย จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อพัฒนา
– Workshop : เปิดมุมมองการนำเสนอในมุมของตนเอง
ชวนปรับ
– หลุมพรางการนำเสนองานและเทคนิคการก้าวข้าม
– ทักษะการนำเสนอที่จำเป็น
– เทคนิคการเปลี่ยนบุคลิกภาพ
– ทักษะการพูดในที่สาธารณะแบบมืออาชีพ (น้ำเสียง บุคลิก ความมั่นใจ)
– Workshop : ฝึกการนำเสนองานกลุ่มย่อย
ชวนเปลี่ยน
– เทคนิคการกำหนดรูปแบบการนำเสนอ
– วิธีวางและกำหนดโครงสร้างพร้อมเตรียมเนื้อหา
– ทำความรู้จักผู้รับสาร
– เทคนิควิธีฝึกซ้อมเพื่อเตรียมนำเสนอให้ได้ประสิทธิภาพ
– Workshop : การนำเสนองานและตอบคำถามในแบบของแต่ละคนกลุ่มเป้าหมาย
– พนักงาน / หัวหน้างาน / เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก / บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.