Blog

Uncategorized

ศิลปะการจูงใจสำหรับคนทำงาน

ผลการสำรวจจากหลายสถาบัน พบว่า 50% ของการลาออกของพนักงาน สาเหตุเกิดขึ้นจาก “หัวหน้างาน”บ่อยครั้งที่ผู้บริหารตั้งคำถามกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับความถี่การลาออกของพนักงานอย่างน่าสงสัย ทั้งๆ ที่เป็นคนทำงานผลงานโดดเด่น มองเห็นอนาคตในการทำงาน แต่กลับทยอยออกไปทีละคน ผลการสำรวจ และการสัมภาษณ์สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า “หัวหน้างาน” คือบุคคลสำคัญที่จะอยู่หรือไปจากองค์กรจากสถานการณ์ข้างต้น ทุกองค์กรคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาหัวหน้างานให้มีศิลปะในการจูงใจเพื่อสร้างแรงเสริมให้พนักงานทำงานเต็มความสามารถ ใส่ใจคุณภาพ รับผิดชอบงานด้วยความกระตือรือร้น และเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารที่กระตุ้น จูงใจ และเป็นหัวหน้างานที่สามารถเป็น Magnet ดึงดูดพนักงานให้อยู่กับองค์กร “ศิลปะการจูงใจสำหรับหัวหน้างาน” หลักสูตรที่จะเป็นตัวช่วยให้หัวหน้างานได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนติ สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจศิลปะการจูงใจและกระตุ้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการใช้ศิลปะการจูงใจอย่างได้ผล
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องสามารถทำงานและทำงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการฝึกอบรม

Module 1. ศาสตร์และศิลป์การสร้างแรงจูงใจในทำงานทำงานอย่างได้ผล

 • รู้จักศาสตร์ของการสร้างแรงจูงใจ
 • ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของพนักงานที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน
 • ความต้องการของมนุษย์ 6 อย่างกับการส่งเสริมการทำงาน

Module 2. หลัก 4 ใจของการสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กร

 • เข้าใจ
 • จูงใจ
  • สานใจ
  • ได้ใจ
  • 5 ขั้นตอนเพื่อศิลปะของการจูงใจ
  • Workshop : World Cafe’

Module 3. ทำความรู้จักลูกน้อง

 • ทำความรู้จักประเภทและพฤติกรรมของลูกน้อง
 • เทคนิคการเปิดใจ และทำความเข้าใจอย่างได้ผล
 • Workshop : รู้จัก ได้ใจ

Module 4. เทคนิคการสร้างแรงผลักดันภายในให้ลูกน้องมีไฟในการทำงานด้วย Points of You

 • Workshop : Smart Value

วิธีการฝึกอบรม

ใช้เทคนิคการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้แก่ การระดมสมอง การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การบรรยาย และเกมส์พัฒนาความคิด

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ผู้จัดการขึ้นไป

กำหนดการฝึกอบรม

ระยะเวลา 1 วัน 09.00-16.30 น.

วิทยากร

อ.อรรณพ นิยมเดชา วิทยากร

ราคา

50,000.- (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.