Blog

Uncategorized

การพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและแนวคิด

ในยุค Disruptive World ที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกของธุรกิจก็ปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน เมื่อบริบทของการทำธุรกิจเปลี่ยน ลูกค้าเปลี่ยน คู่แข่งเปลี่ยน สิ่งที่คนทำงานต้องตระหนัก คือ การพัฒนาการทำงานของตนเองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการแปลงความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานหรือการแก้ปัญหาที่ได้ผลดียิ่งขึ้น

“Creative Thinking for Work Development” เป็นการออกแบบกระบวนการฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการโค้ชกับกระบวนการ Design Thinking ด้วยการจัดการอบรมแบบมีส่วนร่วมแบบ Activity based Learning การตั้งคำถามที่ทรงพลังจากกระบวนการโค้ชชิ่ง และการลงมือฝึกปฏิบัติ ลองทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้กับการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
2. ผู้เข้ารับการอบรมสร้างสรรค์วิธีการทำงาน มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและการแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกระบวนการ Design Thinking สร้างสรรค์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

Module 1 : การทำงานของสมองกับความคิดสร้างสรรค์

 • กระบวนการทำงานของสมอง จุดกำเนิดความคิดสร้างสรรค์
 • ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์
 • 3 คำถามพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

Module 2 : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 • 5 ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์
 • ประเภทของคนทำงานกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • Workshop : เข้าใจคน เข้าใจความคิดสร้างสรรค์

Module 3 : Design Thinking

 • 5 กระบวนการของ Design Thinking
 • Workshop : Design Thinking กับการแก้ปัญหาการทำงานอย่างได้ผล
 •  ประโยชน์ของ Design Thinking กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Module 4 : The Ideal

 • 4 ขั้นตอนของ Design Thinking ในการทำงาน
 • 8 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • Workshop : The Ideal

วิธีการอบรม

การสัมมนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งรูปแบบการบรรยาย และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ใช้เวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง) : 09.00-16.00 น.

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน หัวหน้างาน ทุกระดับ
 • รุ่นละไม่เกิน 40 คน

วิทยากร

อรรณพ นิยมเดชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.