Blog

Uncategorized

กลยุทธ์พิชิตใจ ด้วยเทคนิคการขายหน้าร้าน

หลักการและแนวคิด

“การขาย” หนึ่งในกระบวนการสำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ พนักงานขายคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการขาย ดังนั้นการที่พนักงานขายจะสามารถขายสินค้าและให้บริการในทุกกระบวนการของการขายจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องมีทักษะการขายอย่างดีเยี่ยม การขายเป็นศิลปะ ซึ่งพนักงานขายต้องรู้จัก เข้าใจ และใช้เป็นในการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน แต่ละประเภท แต่ละสถานการณ์ สิ่งที่องค์กรธุรกิจคาดหวังจากการนำเสนอขายของพนักงานขายอย่างมืออาชีพ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ด้วยเทคนิคที่พนักงานขายต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรและเสนอขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถเชื่อมโยงกับสินค้าที่ขายได้ พนักงานขายต้องบริการและนำเสนอขายเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจในสินค้าและการบริการจนลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆ ไป

วัตถุประสงค์

พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับงานขายและบริการแบบมืออาชีพสร้างความเข้าใจและสามารถพัฒนาทักษะการขายด้วยเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากการอบรม พนักงานสามารถนำไปใช้ให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรนำเสนอการขายและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

เนื้อหาการฝึกอบรม

 • คุณค่าของการงานขายและการบริหารการขาย
 • ทัศนคติเชิงบวกในการบริการและการนำเสนอขาย
 • การบริการเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความแตกต่างระหว่างการบริการและการขาย
 • มาตรฐานพฤติกรรมการบริการแบบมืออาชีพ
 • ประเภทของลูกค้า และการเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • ลูกค้า และพฤติกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ
 • การเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • พฤติกรรมของลูกค้าและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • พิชิตใจลูกค้าด้วยการนำเสนอขายอย่างเข้าถึง
 • การสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ
 • การรับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างได้ใจ
 • เทคนิคการสร้างคุณค่าของสินค้าด้วย Story Telling
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้าให้มีคุณค่าด้วย F-B-H
 • เทคนิคการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างได้ผล
 • กฎการขาย 40 ชั่วโมง
 • เทคนิคการปิดการขาย

วิธีการฝึกอบรม

 • ใช้เทคนิคการฝึกอบรมเชิงบูรณาการ ได้แก่ การบรรยาย (Lecture) การสาธิต (Demonstration) การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และอื่นๆ
 • บรรยาย 30%
 • ฝึกปฏิบัติ 70%

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานขายทุกระดับ, พนักงานบริการหน้าร้าน PC, หัวหน้าผู้ดูแลพนักงานขาย

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลา 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.

วิทยากร

อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา

บรรยากาศการฝึกอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.